HledatHledatMoje Moje KošíkKošík 0
Chci vařit Obchod Premium Kontaktujte nás

S ohledem na fungování předplatného a s ním souvisejících opakovaných měsíčních plateb je nejvíce vhodným způsobem úhrady přehledné kontinuální řešení založené na principu opakovaných plateb. Některé informace k tomu uvádíme již v čl. III.6. podmínek užití dostupných ZDE. Níže potom přidáváme další informace, které se týkají přímo tohoto principu opakovaných plateb v rámci klientského portálu, abyste měli dokonalý přehled o jeho fungování:

 1. Provozovatelem je naše společnost VERDON CAPITE s.r.o., IČ 03497054, se sídlem na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 232448, která provozuje klientský portál a aplikaci.

 2. Váš souhlas s používáním kontinuální úhrady na principu opakovaných plateb je udělen odsouhlasením těchto informací při objednání předplatného. Na základě tohoto souhlasu:

  • zakládáme a uchováváme parametry automatické opakované platby (u které se s počáteční platbou nastaví perioda opakování a platby již dále probíhají automaticky),

  • po dobu trvání smlouvy o užití, resp. dodatku ve smyslu podmínek užití využíváme údajů Vaší platební karty pro opakované platby skrze platební bránu ComGate, kterou provozuje společnost ComGate Payments, a.s., IČ 27924505, se sídlem na adrese Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B
   17614.

 3. Samotné platební údaje (údaje o platební kartě v rozsahu číslo platební karty, platnost a kód CCV a případně další), které teoreticky mohou být osobními údaji, na naší straně nikterak nezpracováváme, neboť je ukládá provozovatel platební brány dle vlastních pravidel.

 4. Provozovatel platební brány s údaji nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCIDSS Level 1, který představuje nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání
  platebních karet.

 5. Jakmile dojde k odsouhlasení opakované platby, do 2 pracovních dnů Vás informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy, že daná opakovaná platba byla založena. Stejně tak Vás budeme informovat vždy 7 dní předem, pokud dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb, nebo případně skončí perioda, po kterou jste klientský portál nebo aplikaci užívali zdarma a bude Vám stržena první opakovaná platba.

 6. Opakovaná platba bude postupně automaticky realizována z platební karty na základě
  poskytnutých údajů a na měsíční bázi vždy ke dni, který se číslem shoduje se dnem uzavření dodatku
  ke smlouvě o užívání ve smyslu čl. V.5. podmínek užití. Tyto opakované platby přitom budou
  automaticky realizovány po celou dobu trvání smlouvy o užití, resp. dodatku.
 7. Opakované platby jsou vždy fixní a jejich výše činí

  • 99,- Kč (v případě měsíčního předplatného),

  • 499,- Kč (v případě šestiměsíčního předplatného),

  • 799,- Kč (v případě dvanáctiměsíčního předplatného)

 8. Pokud bude potřeba změnit nastavení opakované platby v jakémkoliv rozsahu nebo zrušit
  nastavení opakované platby (například při ukončení předplatného), kontaktujte nás na e-mailové
  adrese podpora@jimezdrave.cz.

Tyto informace jsou účinné ke dni 1. 4. 2021.